Begr Kerk kerk2 Molen Monument Schoorstenen SLuis Stoomgemaal Stuw Trafo   water
Begraaf-
plaatsen
Kerken
<30001
Kerken
>30000
Molens Monu-
menten
Schoor-
stenen
Sluizen Stoom-
gemalen
Stuwen Trafo-
huisjes
  Terug naar
watertorens.eu

Overzicht gemalen gefotografeerd in samenwerking met de RCE. Auteur vermeld. Terug naar vorige pagina

Gemalen 0301-0700

                          Winkeldochters
100 200 301 401 501 601 701   801 901 1001 1101 1201 1301   1401 1501 1601 1701   1801 1901 2001 2101 2201   2301 2401 2501 2601  
             
0301 Ter Idzard GS   0302 Botmeergemaal GS   0303 De Valom   0304 Goddeloos Tolhuis GS   0305 Petsloot
0301 Ter Idzard GS   0302 Botmeergemaal GS   0303 De Valom
Foto: B. Booden
0303   0304 Goddeloos Tolhuis GS   0305 Petsloot
Foto: B. Booden
0305 Petsloot
           
0306 Zwagermieden   GFB   0308 Jouswier   0309   0310 De Kolk
0306 Zwagermieden
Foto: B. Booden
0306   0307 Lodde Hel
Foto: F. Kabel
  0308 Jouswier
Foto: B. Booden
0308   0309 Middelveldse Akerpolder
Foto: E. Raap
  0310 De Kolk
Foto: B. Booden
0310
               
0311 Tibster Ryd   0312 Dongerdielen   0313 Woudvaart SV   0314 Koai GS   0315
0311 Tibster Ryd
Foto: B. Booden
0311   0312 Dongerdielen
H. v.d. Berselaar
  0313 Woudvaart
Foto: E. Raap
  0314 Koai
Foto: F. Kabel
  0315 Akersluis
Foto: E. Raap
             
0316   Het nieuwe gemaal heeft nummer 2454 Ald Piip   Het nieuwe gemaal heeft nummer 2455 De Mar   0319 Jordaan GS   GFB
0316 Stadwijck
Foto: B. Booden
0316   0317 Ald Piip gesloopt
  0318 De Mear gesloopt
  0319 Jordaan
Foto: E. Raap
  0320 Schalsum
Foto: B. Booden
0320
         
0321 Onbekend gemaal   0322 Suderpolder   GFB   0324 Dr. Veender- en Lijkerpolder   0325 Herbayum GS
0321 Onbekend gemaal
Foto: B. Booden
0321   0322 Suderpolder
Foto: F. Kabel
  0323 De Mieden Ried
Foto: B. Booden
0323   0324 Dr. Veender- en Lijkerpolder
Foto: B. Booden
0324   0325 Herbayum
Foto: B. Booden
0325
                 
0326 De Ontginning   0327 Leppedijk-zuid GS   GFB   0329 J.S. Gerbrandygemaal GS.jpg   0330 Lange Jerden SV
0326 De Ontginning
Foto: F. Kabel
  0327 Leppedijk-zuid
Foto: F. Kabel
  0328 Leppedijk-noord
Foto: F. Kabel
  0329 J.S. Gerbrandygemaal
Foto: F. Kabel
  0330 Lange Jerden
Foto: F. Kabel
                 
0331 Groote Warnser en Zuiderpolder SV.jpg   0332 Roordahuizumer Nieuwland GS.jpg   0333 Roordahuizum GS   0334 It Ald Skroet   0335 Greate Krite
0331 Groote Warnser en Zuiderpolder Foto: F. Kabel   0332 Roordahuizumer Nieuwland
Foto: F. Kabel
  0333 Roordahuizum
Foto: F. Kabel
  0334 It Ald Skroet
Foto: F. Kabel
  0335 Greate Krite
Foto: F. Kabel
                 
0336 Groote Noordwolderpolder SV.jpg   0337 Harich GS   GFB   0339 Graverijpolder GS   GFB
0336 Groote Noordwolderpolder
Foto: F. Kabel
  0337 Harich
Foto: F. Kabel
  0338 Doniaga
Foto: F. Kabel
  0339 Graverijpolder
Foto: F. Kabel
  0340 Prinses Margrietkanaal
Foto: F. Kabel
                 
0341 Irnsum GS   0342 Makkum polder 1+2 GS   0343 Pollewei GS   0344 R. Antuma GS   GFB
0341 Irnsum
Foto: F. Kabel
  0342 Makkum polder 1+2 GS   0343 Pollewei
Foto: F. Kabel
  0344 R. Antuma
Foto: F. Kabel
  0345 Oude Bildtzijl
Foto: F. Kabel
                 
0346 Onbekend gemaal GS.   GFB   0348 Triplogemaal SV 2009.jpg   GFB   0350 Hisse- en Pikemar / nr. 24
0346 Onbekend gemaal GS.   0347 It Mar GS   0348 Triplogemaal
Foto: F. Kabel
  0349 Louwe Poel
Foto: F. Kabel
  0350 Hisse- en Pikemar / nr. 24
Foto: F. Kabel
                 
0351 Bontebok GS   0352 Tripgemaa   0353 De Mieden Gersloot GS   0354 Fjouwer Kriten   0355 Fourutgang GS
0351 Bontebok GS   0352 Tripgemaal
Foto: F. Kabel
  0353 De Mieden Gersloot
Foto: F. Kabel
  0354 Fjouwer Kriten
Foto: F. Kabel
  0355 Fourutgang
Foto: E. Raap
           
0356   0357 Kromme Aar   0358 Polder Oudendijk (vh Rylaarsdam)   0359 Tochmaland   0360 Lagenwaardse Polder
0356 De Hemmen
Foto: E. Raap
  0357 Kromme Aar
Foto: O. Brinkkemper
  0358 Polder Oudendijk (vh Rylaarsdam) - Foto: B. Booden 0358   0359 Tochmaland
Foto: B. Booden
0359  

0360 Lagenwaardse Polder
Foto: B. Booden

0360
         
0361 Beabuorren GS   0362 Noorderpolder   0363 Eestrum   0364 Buitenpost-Oosteinde   0365 De Zwemmer
0361 Beabuorren
Foto: F. Kabel
  0362 Noorderpolder
Foto: B. Booden
0362   0363 Eestrum
Foto: B. Booden
0363   0364 Buitenpost-Oosteinde
Foto: B. Booden
0364   0365 De Zwemmer
Foto: B. Booden
0365
               
0366 Vriezekoopsche Polder   GFB   GFB   0369   0370
0366 Vriezekoopsche Polder
Foto: B. Booden
0366   0367 Kotenplan   0368 Hekjebrêgje
Foto: F. Kabel
  0369 Ir. D.F. Woudagemaal
Foto J. Stöver
  0370 Echten Veenpolder
Foto: F. Kabel
                 
0371   0372   0373 Lemster Polders GS   0374 De Kikkert GS   0375 Dolsterhuizen GS
0371 Oosterzee
Foto J. Stöver
  0372 Echten
Foto J. Stöver
  0373 Lemster Polders GS   0374 De Kikkert
Foto: F. Kabel
  0375 Dolsterhuizen
Foto: F. Kabel
                 
0376 Eastersee streetview   0377 Grote Wierum
  0378 Weidum   0379 Mantgum   0380 H.G. Miedema_Swarte Horne S
0376 Eastersee
Foto: F. Kabel
  0377 Grote Wierum
Foto: F. Kabel
  0378 Weidum
Foto: F. Kabel
  0379 Mantgum
Foto: F. Kabel
  0380 H.G. Miedema
Foto: F. Kabel
                 
0381 Ropta GS   0382 Klaailan SV   0383 De Puollen GS   0384 Hoarslan I GS   0385 Marssum SV
0381 Ropta
Foto: B. Booden
  0382 Klaailan
Foto: F. Kabel
  0383 De Puollen
Foto: B. Booden
  0384 Hoarslan I
Foto: B. Booden
  0385 Marssum
Foto: B. Booden
                 
0386 J.L. Hooglandgemaal   0387 Het Workumer Nieuwland GS.jpg   0388 Groote Wiske Polder SV   GFB   0390 Noordermeer Starum GS
0386 J.L. Hooglandgemaal
Foto N. Naaktgeboren
  0387 Het Workumer Nieuwland
Foto: F. Kabel
  0388 Groote Wiske Polder
Foto: F. Kabel V
  0389 Aent Lieuwes
Foto: F. Kabel
  0390 Noordermeer Starum
Foto: F. Kabel
                 
0391 Oude Zijl   0392 Zijlvest-Oterdum   0393 Spijksterpompen   0394 De Drie Delfzijlen   0395 Fiemel
0391 Oude Zijl
Foto: F. Kabel
  0392 Zijlvest-Oterdum
Foto: O. Brinkkemper
  0393 Spijksterpompen
Foto: F. Kabel
  0394 De Drie Delfzijlen
Foto: F. Kabel
  0395 Fiemel
Foto J. Stöver
100 200 301 401 501 601 701   801 901 1001 1101 1201 1301   1401 1501 1601 1701   1801 1901 2001 2101 2201   2301 2401 2501 2601
Top
0396 Cremer   397 H.D. Louwes   0398 Nieuwe Robbengat   0399   0400 Folkers
0396 Cremer
Foto J. Stöver
  0397 H.D. Louwes
Foto: F. Kabel
  0398 Nieuwe Robbengat -
Foto: O. Brinkkemper
  0399 Noordpolderzijl
Foto J. Stöver
  0400 Folkers
Foto: F. Kabel
                 

0401 Onnerpolder

  0402 Oostpolder   0403 Rolkepolder   0404 De Waker   0405 De Leine
0401 Onnerpolder GS   0402 Oostpolder
Foto: J. Stöver
  0403 Rolkepolder 
Foto: F. Kabel
  0404 De Waker
Foto: F. Kabel
  0405 De Leine
Foto: F. Kabel
                 
0406 Kielsterpomp   0407_DEZE_De Leest 3503.jpg   0408 Borgercompagnie   0409 HongerigeWolf   0410 De Hoogte
0406 Kielsterpomp
Foto: F. Kabel
  0407 De Leest
Foto: O. Brinkkemper
  0408 Borgercompagnie
Foto: O. Brinkkemper
  0409 HongerigeWolf
Foto: F. Kabel
  0410 De Hoogte
Foto: F. Kabel
                 
0411 Weerdijk   GFB   0413   0414 Westerhorner Molenpolder   0415 De Verbetering
0411 Weerdijk
Foto: F. Kabel
  0412 Lieveren GS lufo   0413 Stoomgemaal Winschoten
Foto: O. Brinkkemper
  0414 Westerhorner Molenpolder
Foto: F. Kabel
  0415 De Verbetering
Foto: F. Kabel
                 
GFB   GFB
  0418 Oude Riet   GFB   0420 Hanckema
0416 Nieuwe Ruigezandsterpolder
Foto: F. Kabel
  0417 Westerdeel Langewold
Foto: F. Kabel
  0418 Oude Riet
Foto: F. Kabel
  0419 De Dijken
gesloopt
  0420 Hanckema
Foto: O. Brinkkemper
                 
0421 Bombay   0422 Zuiderland Hoop & Verwachting   0423 J.J.J.M. van der Burg   0424 Noorderland Hoop en Verwachting   0425 Zuidhorner Zuiderpolder
0421 Bombay
Foto: F. Kabel
  0422 Zuiderland Hoop & Verwachting Foto: O. Brinkkemper   0423 J.J.J.M. van der Burg
Foto: B. Booden
  0424 Noorderland Hoop en Verwachting - Foto: O. Brinkkemper   0425 Zuidhorner Zuiderpolder
Foto: F. Kabel
                 
0426 Hilmahuistermolenpolder globespotter.jpg   0427 Vereniging Grijpskerk   0428 Kale Weg   0429_DEZE_Grootegastermolenpolder 9604.jpg   GFB
0426 Hilmahuistermolenpolder GS   0427 Vereniging Grijpskerk
Foto: F. Kabel
  0428 Kale Weg
Foto: F. Kabel
  0429 Grootegastermolenpolder
Foto: F. Kabel
  0430 Lutjegastermolenpolder
gesloopt
                 
0431 Tolberter Petten   0432 Juursemakluft   0433 Fanerpolder   0434 Vredewold   0435_DEZE_Lagemeeden 8610.jpg
0431 Tolberter Petten-
Foto: O. Brinkkemper
  0432 Juursemakluft
Foto: F. Kabel
  0433 Fanerpolder
Foto: F. Kabel
  0434 Vredewold
Foto: F. Kabel
  0435 Lagemeeden gesloopt
                 
0436 Oude Held globespotter   0437 Leek   0438 Diepswal   0439 Jonkersluis   0440 Framsumerpolder
0436 Oude Held GS   0437 Leek
Foto: F. Kabel
  0438 Diepswal
Foto: F. Kabel
  0439 Jonkersluis
Foto: F. Kabel
  0440 Framsumerpolder
Foto: F. Kabel
0441 Westhornerpolder   0442 Lettelbert   0443_DEZE_Waterwolf   0444 Sebaldebuurstermolenpolder   0445 Dorkwerd
0441 Westhornerpolder GS   0442 Lettelbert
Foto: F. Kabel
  0443 De Waterwolf
Foto: F. Kabel
  0444 Sebaldebuurstermolenpolder Foto: F. Kabel   0445 Dorkwerd
Foto: J. Stöver
                 
0446 Beringe streetview   0447 Helenaveen streetview   GFB   0449 Bosgraaf globespotter   GFB
0446 Beringe
Foto: O. Brinkkemper
  0447 Helenaveen - SV   0448 Vulensbeek GS
Gesloopt
  0449 Bosgraaf
Foto: J. Brinkkemper
  0450 Pletsmolen
Gesloopt
                 
GFB   0452 Hagoort   GFB   0454 De Steenen Kamer globespotter   GFB
0451 Kakkert
Geen gemaal op deze locatie
  0452 Hagoort NGS   0453 Wilhelminakanaal
Foto: F. Kabel
  0454 De Steenen Kamer
Foto: F. Kabel
  0455 Bleyendijk Boxtel
Foto: O. Brinkkemper
                 
GFB
  0457 Waterhoef   0458 Achterdijk (Polder zestienhoven)   0459 Boerdonkse Aa   0460 Heilkantsespeelweg
0456 Halse Barriere Boxtel
geen gemaal op deze locatie.
  0457 Waterhoef (v.m. Stokeind)
Foto: O. Brinkkemper
  0458 Achterdijk (Polder Zestienhoven)
Foto: E. Raap
  0459 Boerdonkse Aa GS   0460 Heikantsepeelweg
Foto: A. van den Hazelkamp
                 
0461 Kraaijennest   GFB   GFB   0464 Oude Prinslandse Polder   0465 Loonse vaart
0461 Kraaijennest
Foto: O. Brinkkemper
  0462 Sambeek lufo   0463 Sluisgraaf
Foto: J. Brinkkemper
  0464 Oude Prinslandse Polder
Foto: E. Raap
  0465 Loonse vaart GS
Foto: O. Brinkkemper
                 
0466 Veluwe   0467 Spankerstraat Esch streetview   0468 Emmer globespotter   0469 De Dintel   0470 Van Sasse
0466 Veluwe - GS   0467 Spankerstraat Esch
Foto: J. Brinkkemper
  0468 Emmer GS   0469 De Dintel SV   0470 Van Sasse
Foto: J. Toebast
                 
0471 De Pals globespotter   0472   - Foto: O. Brinkkemper   GFB   0475 Hertogsgemaal
0471 De Pals
Foto: O. Brinkkemper
  0472 Bossche Broek
Foto: O. Brinkkemper
  0473 Vlijmense Onderweg Oude Vlijmense Weg - Foto: O. Brinkkemper   0474 Hertogsgemaal
Foto: O. Brinkkemper
  0475 Hertogsgemaal
Foto: O. Brinkkemper
                 
0476 Caners   0477 Gewande   GFB   0479 De Aspert   0480 Parallelleiding
0476 Caners - Foto: O. Brinkkemper   0477 Gewande - Foto: O. Brinkkemper   0478 Afferden
Op locatie geen gemaal gevonden
  0479 De Aspert
Foto: O. Brinkkemper
  0480 Parallelleiding BHIC
Aan weerszijden van het spoor
                 
0481 Rijksweg   0482 Goirlesedijk globespotter   0483 Ir. de Bruijn   0484 Moerdijk   0485 Schuddebeurs globespotte
0481 Rijksweg
Foto: O. Brinkkemper
  0482 Goirlesedijk
Foto: J. Brinkkemper
  0483 Ir. de Bruijn GS   0484 Moerdijk
Foto: E. Raap
  0485 Schuddebeurs
Foto: O. Brinkkemper
                 
0486 Oud Zonzeel   0487 Hamse Polders   1833   0489 Emilia  
0486 Oud Zonzeel
(Zonzeels Redding) Foto: O. Brinkkemper
  0487 Hamse Polders
Foto: O. Brinkkemper
  0488 Zonzeel =1833 Reeweg   0489 Emilia
Foto: O. Brinkkemper
  0490 Vogelenzang lufo
                 
GFB   0492 d'Endekweek globespotter   GFB   0494 De Goudsbloem globespotter   0495 Malesluis
0491 't Zwartven lufo   0492 d'Endekweek
Foto: O. Brinkkemper
  0493 Molen Sint Maartenspolder
Foto: O. Brinkkemper
  0494 De Goudsbloem
Foto: O. Brinkkemper
  0495 Malesluis
Foto: B. Booden
                 
0496 Putsebaan globespotter   0497 Groenendaal   0498 Tonnekreek   GFB   0500 Niervaert
0496 Putsebaan
Foto: O. Brinkkemper
  0497 Groenendaal
Foto: O. Brinkkemper
  0498 Tonnekreek
Foto: O. Brinkkemper
  0499 Bloemendaal
Foto: O. Brinkkemper
  0500 Niervaert
Foto: O. Brinkkemper
                Winkeldochters
100 200 301 401 501 601 701   801 901 1001 1101 1201 1301   1401 1501 1601 1701   1801 1901 2001 2101 2201   2301 2401 2501 2601 Top
0501 't Goor Soerendonk   0502 Mierlo   GFB   0504_Zoute Sluis_globespotter.JPG   GFB
0501 't Goor Soerendonk
Foto: F. Kabel
  0502 Mierlo
Foto: F. Kabel
  0503 Oirschotseweg
Geen locatie bekend
  0504 Zoute Sluis - GS   0505 Meierijsebaan
Geen locatie bekend. Gesloopt
                 
GFB   0507 Horsten globespotter   0508 De Zellebergen globespotter   0509 Heerjansland globespotter   0510 Halle
0506 Stokeind GS   0507 Horsten
Foto: E. Raap
  0508 De Zellebergen GS   0509 Heerjansland GS   0510 Halle
Foto: P. Minkjan
                 
0511_DEZE_Keizersveer   0512 Dongepolders   0513_Noorderstoomgemaal.jpg   0514 Kleine Wetering globespotter   GFB
0511 Keizersveer
Foto: O. Brinkkemper
  0512 Dongepolders
Foto: O. Brinkkemper
  0513_Noorderstoomgemaal
Foto: O. Brinkkemper
  0514 Kleine Wetering
Foto: F. Kabel
  0515 Zegenwerp lufo
                 
0516 Halder   0517 Halder - Nieuw Herlaer   GFB   0519 Halder Oost   GFB
0516 Halder
Foto: O. Brinkkemper
  0517 Halder - Nieuw Herlaer
Foto: O. Brinkkemper
 

0518 Halder West GS
Gesloopt

  0519 Halder Oost
Foto: O. Brinkkemper
  0520 Kesse 6 Breugel
Foto: F. Kabel
                 
0521 Brooijmans   0522 Leurschans globespotter   GFB   0524 Westland streetview   GFB
0521 Brooijmans
Foto: P. Minkjan
  0522 Leurschans
Foto: O. Brinkkemper
  0523 Hogediep
Foto: O. Brinkkemper
  0524 Westland
Foto: O. Brinkkemper
  0525 De Ligne
Foto: O. Brinkkemper
                 
0526 Zegge globespotter   GFB   0528 De Laak   0529 Schuivenoord   0530 Vugtpolder
0526 Zegge GS   0527 Binnenpolder van Terheijden
Locatie niet bekend
  0528 De Laak GS   0529 Schuivenoord
Foto: O. Brinkkemper
  0530 Vugtpolder
Foto: E. Raap
                 
0531 Gemaal II in het Wilhelminakanaal streetvi   0532 Leemkuilen   GFB   0534 Assisie   0535 Sportparkdreef Valkenswaard
0531 Gemaal II in het Wilhelminakanaal Foto: O. Brinkkemper   0532 Leemkuilen
Foto: O. Brinkkemper
  0533 Kuypers lufo   0534 Assisie
Foto: O. Brinkkemper
  0535 Sportparkdreef Valkenswaard
Foto: F. Kabel
                 
GFB   GFB   GFB   GFB   0540 Gansoijen
0536 Potenseind lufo   0537 Stoomgemaal
Waarschijnlijk gesloopt
  0538 Bossche Sloot lufo   0539 Beukenhorst
Foto: O. Brinkkemper
  0540 Gansoijen
Foto: O. Brinkkemper
                 
0541 Drie Sluizen   0542 Tydeman   0543 Stoomgemaal Steenbergen   0544 Ruigen Hilsen Polder   0545 Hazen globespotter
0541 Drie Sluizen
Foto: O. Brinkkemper
  0542 Tydeman
Foto: O. Brinkkemper
  0543 Stoomgemaal Steenbergen   0544 Ruigen Hilsen Polder
Foto: O. Brinkkemper
  0545 Hazen GS
                 
GFB   0547 Oude Wetering SV   0548 De Drie Polders globespotter   0549 Stoomgemaal   0550 Eendracht
0546 Ruilverkaveling
Foto: O. Brinkkemper
  0547 Oude Wetering
Foto: F. Kabel
  0548 De Drie Polders GS   0549 Stoomgemaal
Foto: O. Brinkkemper
  0550 Eendracht GS
           
GFB   0552 Den Biggelaar   0553 Oosteinderpoel   0554 Binnengeesterpolder globespotter.jpg   0555 Ons Genoegen wikipedia
0551 Nassaupolder
Geen gemaal op deze locatie
  0552 Den Biggelaar
Foto: O. Brinkkemper
  0553 Oosteinderpoel
Foto: B. Booden
0553   0554 Binnengeesterpolder Gesloopt Bron: Hist. Ver. Oud Akersloot cam   0555 Ons Genoegen
Foto: N. Naaktgeboren
cam
               
0556 Grootdammerpolder   0557 Limmen / Akersloot / Gemaal 1879   0558 Klaas Hoorn en Kijfpolder   0559 Rekere Polder   0560
0556 Grootdammerpolder
Foto: E. Raap
  0557 Limmen / Akersloot / Gemaal 1879 - Foto: O. Brinkkemper   0558 Klaas Hoorn en Kijfpolder Foto: B. Booden 0558   0559 Rekere Polder
Foto: O. Brinkkemper
  0560 Overdie en Achtemeer
Foto: E. Raap
             
0561 Dorregeesterpolder   0562 Binnengeesterpolder   0563 Damlander   0564   565 't Leven 2
0561 Dorregeesterpolder
Foto: B. Booden
  0562 Binnengeesterpolder
Foto: B. Booden
cam   0563 Damlander
Foto: B. Booden
0563   0564 Karnemelkspolder (1947)
Niet meer aanwezig. Waarschijnlijjk gesloopt
  0565 Opvolger 't Leven
Foto: E. Raap
           
_gfb   0567 Bergermeer   0568 De Zwerver   0569   0570
0566 Oosterzijpolder Boekelermeer Gesloopt   0567 Bergermeer
Foto: O. Brinkkemper
  0568 De Zwerver
Status: gesloopt
  0569 Boekel
Foto: E. Raap
  0570 Bergermeer
Foto: E. Raap
           
0571_DEZE_Kamerhop_ERaap_1.jpg   0572 Hulpgemaal Schermer   0573   0574 Kloosterlanden SV   0575 Eelerberg
0571 Kamerhop
Foto: E. Raap
  0572 Hulpgemaal Schermer
Foto: E. Raap
cam   0573 Kadoelen
Foto: B. Booden
0573   0574 Kloosterlanden
Foto: E. Raap
  0575 Eelerberg
Foto: B. Booden
0575
               
0576 Kloosterzijl SV.jpg   0577 Gemeenschapspolder West   0578   0579   Zie ook 1656 Holendrecht en Bullewijker polder
0576 Kloosterzijl
Foto: O. Brinkkemper
  0577 Gemeenschapspolder West   0578 Bijlmer-Zandpad
Foto: E. Raap
  0579 Zuid Bijlmer
Foto: B. Booden
0579   Holendrecht en Bullewijker Polder
           
0581 Bovenkerkerpolder Nesserlaan   0582   0583   0584   0585_0176_DEZE_DeRondeHoep1+2_ERaap.jpg
0581 Bovenkerkerpolder Nesserlaan
Foto: B. Booden
0581   0582 Nieuwe Bullewijk
Foto: E. Raap
  0583 Middelpolder
Foto: B. Booden
cam   0584 Noorderlegmeer (1926)
Inmiddels vervangen door nieuw gemaal (2025 Noorderlegmeer Hollandse Dijk)
Foto: Oostindie Architecten
  0585 De Ronde Hoep
Foto: E. Raap
cam
               
0586 Grootslag   0587   0588 Wijdenes Spaans streetview   GFB  
0590 LQ gemaal v.d. Zijpe
0586 Grootslag
Foto: N. Naaktgeboren
  0587 Grootslag I Andijk
Foto: N. Naaktgeboren
cam   0588 Wijdenes Spaans
Foto: E. Raap
  0589 De Dijken Gesloopt   0590 LQ gemaal v.d. Zijpe
Foto: E. Raap
                 
0591 J.C. de Leeuw streetview   0592 Balgdijk streetview   0593   0594 Jacobus Bouman   0595 Dijkgraaf W. de Boer
0591 J.C. de Leeuw
Foto: E. Raap
  0592 Balgdijk
Foto: E. Raap
  0593 Wouter Sluis
Foto: E. Raap
  0594 Jacobus Bouman
Foto: E. Raap
  0595 Dijkgraaf W. de Boer
Foto: E. Raap
                 
0596_DEZE_PolderDeBeesmter   0597 Defensiegemaal Bergen   0598 Sluispolder   0599 De Helsdeur   0600 Diemerpolder
0596 Polder De Beemster
Foto: E. Raap
  0597 Defensiegemaal Bergen
Foto: B. Booden
  0598 Sluispolder
Foto: E. Raap
  0599 De Helsdeur
Foto: N. Naaktgeboren
  0600 Diemerpolder
Foto: E. Raap
                                                      Winkeldochters  
100 200 301 401 501 601 701   801 901 1001 1101 1201 1301   1401 1501 1601 1701   1801 1901 2001 2101 2201     2301 2401 2501 2601 Top
0601   0602   GFB   0604   GFB
0601 Portengen
Foto: E. Raap
  0602 Papelant
Foto: E. Raap
  0603 Onbekend gemaal gesloopt   0604 Overdiemerpolder
Foto: E. Raap
  0605 Kolfschoten gesloopt
               
0606_DEZE_Zuidpolder   0607 Onbekend gemaal   0608   0609   0610
0606 Zuidpolder
Foto: E. Raap
cam   0607 Onbekend gemaal
Foto: B. Booden
  0608 Egmondermeer
Foto: E. Raap
  0609 Hollans Ankeveense Polder
Foto: E. Raap
  0610 Boonakker
Foto: E. Raap
                 
0611_Starnmeer   0612 Halfweg   0613 Zuid Spaarndammer   0614 Houtrakpolder   0615 Rottepolder
0611 Starnmeer
Foto: E. Raap
  0612 Halfweg
Foto: B. Booden
  0613 Zuid Spaarndammer
Foto: B. Booden
  0614 Houtrakpolder
Foto: B. Booden
  0615 Rottepolder
Foto: B. Booden
               
0616 Stoomgemaal Halfweg   0617 Hempolder   0618 Debbemeer   0619 Grebpolder   0620 Woudmeer streetview
0616 Stoomgemaal Halfweg
Foto: B. Booden
0616   0617 Hempolder
Foto: N. Naaktgeboren
  0618 Debbemeer
Foto: E. Raap
  0619 Grebpolder
Foto: E. Raap
  0620 Woudmeer
Foto: N. Naaktgeboren
               
GFB   0622 Schagerwaard (nieuw) streetview.   0623 Huygendijk / Heerhugowaard   0624 Valkkoog   0625 Westerend
0621 Schagerwaard (oud)
Foto: N. Naaktgeboren
cam   0622 Schagerwaard (nieuw)
Foto: N. Naaktgeboren
  0623 Huygendijk / Heerhugowaard
Foto: B. Booden
  0624 Valkkoog
Foto: N. Naaktgeboren
  0625 Westerend
Foto: N. Naaktgeboren
               
0626 Slootgaard - Waarland streetview   GFB   0628 Spaarndam   0629 Stoomgemaal Haarlem   0630 De Cruquius
0626 Slootgaard - Waarland
Foto: E. Raap
  0627 De Kampen
Foto: N. Naaktgeboren
  0628 Spaarndam
Foto: B. Booden
  0629 Stoomgemaal Haarlem
Foto: B. Booden
  0630 De Cruquius
Foto: B. Booden
cam
                 
0631 De Leeghwater   0632   0633 Vereenigde Binnenpolder   0634 Inlaagpolder   0635 Bolstra
0631 De Leeghwater
Foto: B. Booden
  0632 Lijnden
Foto: B. Booden
  0633 Vereenigde Binnenpolder
Foto: B. Booden
  0634 Inlaagpolder
Foto: B. Booden
  0635 Bolstra
Foto: B. Booden
                 
0636 Museumgemaal Huygendijk   0637 Veenhuizen (Oud) streetview   0638 Veenhuizen (nieuw) streetview   0639 Maalwater   0640 Hilversumse Ondermeent
0636 Museumgemaal Huygendijk
Foto: B. Booden
  0637 Veenhuizen (Oud) SV   0638 Veenhuizen (nieuw) SV   0639 Maalwater
Foto: E. Raap
  0640 Hilversumse Ondermeent
Foto: B. Booden
                 
0641 Laapersveld   GFB   643-1.jpg   0644 Westerkogge   GFB
0641 Laapersveld GS   0642 's-Gravelandse Vaart
Geen gemaal aangetroffen
  0643 Oosterpolder
Zelfde locatie als 1252 Oosterpolder diesel
Foto: N. Naaktgeboren
  0644 Westerkogge - Foto: E. Raap   0645 Geestmerambacht
Zelfde locatie als 0649 Diepsmeer / Wagenweg
                 
0646 Oosterdel   0647 Dergmeerpolder streetview   GFB   0649 Diepsmeer Wagenweg.   0650 Moorsmeer streetview
0646 Oosterdel
Foto: E. Raap
  0647 Dergmeerpolder
Foto: E. Raap
  0648 Kerkmeerpolder
Op deze locatie is een windmolenpark verrezen en geen gemaal meer te vinden
  0649 Diepsmeer Wagenweg.
Foto: E. Raap
  0650 Moorsmeer
Foto: E. Raap
                 
0651 Speketer streetview   GFB   0653   0654 Noordpolder Beoosten Muiden   0655 Zuidpolder beoosten Muiden
0651 Speketer
Foto: N. Naaktgeboren
  0652 Eecen lufo   0653 Medemblik
Foto: P. Geelen
  0654 Noordpolder Beoosten Muiden
Foto: O. Brinkkemper
  0655 Zuidpolder beoosten Muiden
Foto: O. Brinkkemper
               
0656 Stoomgemaal   0657 B.O.B.M   0658 Katerhals   GFB   0660
0656 Stoomgemaal
Foto: O. Brinkkemper
  0657 B.O.B.M SV   0658 Katerhals
Foto: F. Kabel
  0659 Sluis Hengelo
Foto: F. Kabel
  0660 Horstermeer
Foto: E. Raap
cam
                 
0661   0662 Slootsluis globespotter   0663   0664 Slikven streetview   0665 Hooglandspolder streetview
0661 Spiegelpolder
Foto: E. Raap
  0662 Slootsluis
Foto: E. Raap
  0663 Hoekvaart
Foto: E. Raap
  0664 Slikven
Foto: N. Naaktgeboren
  0665 Hooglandspolder
Foto: N. Naaktgeboren
                 
0666 Kaag-en Schrinkkaagpolder streetview   GFB   0668   0669 Weerepolder globespotter   0670
0666 Kaag-en Schrinkkaagpolder
Foto: E. Raap
  0667 Schrinkkaag gesloopt   0668 De Leyen
Foto: E. Raap
  0669 Weerepolder
Foto: N. Naaktgeboren
  0670 Oosterpolder
Foto: E. Raap
                 
0671 Nederlandse Polder globespotter   0672 Schagerkogge (1927) streetview   GFB   0674 Weerepolder streetview   GFB
0671 Nederlandse Polder
Foto: E. Raap
  0672 Schagerkogge (1927)
Foto: E. Raap
  0673 Stoomgemaal gesloopt   0674 Weerepolder
Foto: E. Raap
  0675 P. v.d. Sterr (zelfde als 0756)
Foto: N. Naaktgeboren
                 
0676 K. Breebaart Jzn. streetview   GFB   0678 Bennemeer streetview   0679 Berkmeer   0680 Ronde Hoepspolder
0676 K. Breebaart Jzn.
Foto: E. Raap
  0677 Scheltinga Winterberg
Foto: E. Raap
  0678 Bennemeer
Foto: N. Naaktgeboren
  0679 Berkmeer
Foto: O. Brinkkemper
  0680 Ronde Hoepspolder
Foto: E. Raap
                 
0681   0682   0683 Stedelijk gebied Purmer SV   0684   0685
0681 Zeevang
Foto: E. Raap
  0682 De Koog
Foto: O. Brinkkemper
  0683 Stedelijk gebied Purmer SV   0684 Purmer Noord
Foto: E. Raap
  0685 De Gors
Foto: O. Brinkkemper
             
0686 De Snevert streetview   0687 't Wad Globespotter   0688 Noordeindermeer   0689   0690 Emma
0686 De Snevert
Foto: E. Raap
  0687 't Wad
Foto: E. Raap
  0688 Noordeindermeer
Foto: E. Raap
  0689 Wilhelmina
Foto: E. Raap
0689   0690 Emma
Foto: E. Raap
0690
               
GFB   0692 Juliana   0693 Aagtdorperpolder   0694 Dijkmanshuizen streetview   0695
0691 Gemaal IV
Op de locatie staat een stolpboerderij
  0692 Juliana
Foto: E. Raap
0692   0693 Aagtdorperpolder
Foto: E. Raap
  0694 Dijkmanshuizen
Foto: N. Naaktgeboren
  0695 Eierland
Foto: N. Naaktgeboren
                 
0696 Het Noorden   0697 Krassekeet streetview   0698   0699 De Schans streetview   GFB
0696 Het Noorden
Foto: N. Naaktgeboren
  0697 Krassekeet
Foto: N. Naaktgeboren
  0698 Sammerspolder Nieuw
Foto: O. Brinkkemper
  0699 De Schans
Foto: N. Naaktgeboren
  0700 Ruw Olie gemaal Gesloopt
Foto: Ned. Gemalen Stichting
100 200 301 401 501 601 701   801 901 1001 1101 1201 1301   1401 1501 1601 1701   1801 1901 2001 2101 2201     2301 2401 2501 2601
Top