Begr Kerk kerk2 Molen Monument Schoorstenen SLuis Stoomgemaal Stuw Trafo   water
Begraaf-
plaatsen
Kerken
<30001
Kerken
>30000
Molens Monu-
menten
Schoor-
stenen
Sluizen Stoom-
gemalen
Stuwen Trafo-
huisjes
  Terug naar
watertorens.eu


Overzicht monumenten gefotografeerd in samenwerking met de RCE. Auteur vermeld. Terug naar vorige pagina

Gemaalnummers:

                          Winkeldochters
100 200 301 401 501 601 701   801 901 1001 1101 1201 1301   1401 1501 1601 1701   1801 1901 2001 2101 2201   2301 2401 2501 2601
                 
                 
                 
                 
524292 Uitstroomgoot Thamer Binnenpolder                
524292 Uitstroomgoot Thamer Binnenpolder
Foto: B. Booden