Wikipedia :
Lijst van Watertorens in NederlandAfgebeelde watertorens 647
Waarvan nog bestaand 293
en inmiddels gesloopt 354

Deze site is in rust. Er zijn ongetwijfeld nog meer watertorens, maar die opsporen wordt tijdrovend. Wat ik nog tegenkom zal ik toevoegen.Wel zal ik van tijd tot tijd de links nalopen op geldigheid en nieuw fotomateriaal toevoegen.

Bijgewerkt 30-01-2019
Informatie over de architecten J. Buining en W. ter Braake bijgewerkt aan de hand van toegezonden informatie. Waarvoor dank


Waar geen eigen beeldmateriaal beschikbaar is is gebruik gemaakt van Wikipedia en bronnen van derden. In die gevallen wordt verwezen naar deze bronnen. Wel heb ik besloten de foto's van particulieren waar auteursrechten op rusten te verwijderen.
Van prentbriefkaarten wordt verwezen naar de bron. Over het algemeen zijn prentbriefkaarten rechtenvrij.
Weergegeven teksten zijn gebaseerd op algemene feitenbronnen.


Deze site is ontwikkeld voor weergave op een desktop PC. De site is niet responsive


Van mijn eigen foto's behoud ik mij het auteursrecht voor. Wel mag iedereen ze met bronvermelding gebruiken voor niet-commerciŽle doeleinden