De eerste watertoren in Helmond
Al in 1867 is er sprake van een soort watertoren bij Vlisco. In dat jaar wordt namelijk vergunning verleend om water
uit de Zuid-Willemsvaart te gebruiken voor het productieproces. Via een buizenstelsel wordt het water vanuit het kanaal
bij de spoorhaven naar de fabriek geleid.
Bij de blekerij en roodververij wordt een reservoir opgesteld op acht hoge kolommen.
De fabriek breidt voortdurend uit, waardoor de vraag naar water voor het productieproces steeds groter wordt.
In 1881 wordt daarom de achtkantige bedrijfswatertoren gebouwd. De watertoren is ontworpen door architect/aannemer Thomas Roijakkers. De totale hoogte van de toren bedraagt 14,90 meter, de inhoud van het reservoir is ± 37,5 m3. De doorsnede van de cylinder is 2,25 meter en de hoogte is 9 meter. Het is het oudste gebouw en een van de drie rijksmonumenten op het zeven hectare grote terrein van Vlisco.
Op 22 juni 1883 wordt vergunning verkregen tot aanleg van een tweede buis tot aanvoer van water uit de Zuid-Willemsvaart.
De buis wordt aangelegd door de oostelijke dijk van het kanaal ter hoogte van het gebouw 1911. Het water wordt rechtstreeks naar een opvangbekken (‘de Poel’) geleid en vandaar via een buis onder de Oude Aa naar de nieuwe watertoren.
Door de grote fabrieksbrand van 19 september 1883 lopen deze plannen vertraging op. Pieter Fentener van Vlissingen,
toenmalig directeur van Vlisco, neemt een voortvarend besluit. Bij de herbouw van de fabriek worden diverse
brandwerende maatregelen getroffen, waaronder de aanschaf van een destijds ultra-moderne Grinnel-Sprinkler installatie.
Vlisco is de vijfde fabriek in Europa die hiermee wordt uitgerust. De nieuwe watertoren krijgt er hierdoor een tweede
functie bij. De toren voorziet de Grinnel- Sprinkler installatie van water(druk). In de loop van 1884 wordt dit gerealiseerd.
Ook de waterleiding naar het kanaal en het aanleggen van het opvangbekken komen eind 1884 tot stand.

De toren is een uiterst zeldzaam voorbeeld van vroege bedrijfswatertorenbouw.
Het is een markante herinnering aan de vooruitstrevende bedrijfsvoering die Vlisco altijd heeft gekenmerkt. Na
een restauratie in 1980 is de watertoren buiten gebruik gesteld. Zijn huidige funktie is dienstgebouw van de bedrijfsbrandweer.


Bron: Heemkundekring Helmont