Begr Kerk   Molen Monument Schoorstenen SLuis stoom Stuw Trafo 526786 water
Begraaf-
plaatsen
Kerken
  Molens Monu-
menten
Schoor-
stenen
Sluizen Stoom-
gemalen
Stuwen Trafo-
huisjes

Monumentaal
Groen

Terug naar
watertorens.eu
Overzicht gemalen gefotografeerd in samenwerking met de RCE. Auteur vermeld.     Terug naar vorige pagina
1 100 200 301 401 501 601 701 801 901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1701 1801 1901 2001 2101 2201 2301 2401 2501 2601 2701

Gemalen 0301-0700

* = geblokkeerd bij de RCE Beeldbank     Winkeldochters
0301-0400
0301 Ter Idzard GS 0302 Botmeergemaal GS 0303 De Valom 0304 Goddeloos Tolhuis GS 0305 Petsloot
0301 Ter Idzard Ter Idzard (1977)
Foto: F. Kabel
0302 Botmeergemaal Nes (1930)
Foto: F. Kabel
0303 De Valom
De Westereen (1970)
Foto: B. Booden
0303 0304 Goddeloos Tolhuis
Broeksterwoude (1969)
Foto: F. Kabel
0305 Petsloot Walterswald (1970)
Foto: B. Booden
0305
0306 Zwagermieden GFB 0308 Jouswier 0309 0310 De Kolk
0306 Zwagermieden
Zwaagwesteinde (1910)
Foto: B. Booden
0306 0307 Lodde Hel Veenwouden (1925)
Foto: F. Kabel
0308 Jouswier Jouswier (1926)
Foto: B. Booden
0308 0309 Middelveldse Akerpolder
Amsterdam (1994)
Foto: E. Raap
0310 De Kolk Anjum (1953)
Foto: B. Booden
0310
0311 Tibster Ryd 0312 Dongerdielen 0313 Woudvaart SV 0314 Koai GS 0315
0311 Tibster Ryd Anjum (1953) Foto: B. Booden 0311 0312 Dongerdielen Ezumazijl (1930)
Foto: H. v.d. Berselaar
0312 0313 Woudvaart Dokkum (1971)
Foto: E. Raap
0314 Koai Stiens (1981)
Foto: F. Kabel
0315 Akersluis Amsterdam (1950)
Foto: E. Raap
0316 0317 0318 0319 Jordaan GS GFB
0316 Stadwijck Amsterdam (1921)
Foto: B. Booden
0316 0317 Ald Piip Wanswerd Gesloopt in 2016 en vervangen door een nieuw, gelijknamig gemaal.2454 Ald Piip
0318 De Mear Holwerd Gesloopt in 2016 en vervangen door een nieuw, gelijknamig gemaal. 2455 De Mar
0319 Jordaan Birdaard (1970)
Foto: E. Raap
0320 Schalsum* Dongjum (1972)
Foto: B. Booden
0320
0321 Onbekend gemaal 0322 Suderpolder GFB 0324 Dr. Veender- en Lijkerpolder 0325 Herbayum GS
0321 Onbekend gemaal Franeker (1939)
Foto: B. Booden
0321 0322 Suderpolder Tzum (1906)
Foto: F. Kabel
0322 0323 De Mieden Ried (1972)
Foto: B. Booden
0323 0324 Dr. Veender- en Lijkerpolder Rijpwetering (1985) Foto: B. Booden 0324 0325 Herbayum Herbaijum (1976)
Foto: B. Booden
0325
0326 De Ontginning 0327 Leppedijk-zuid GS 0328 Leppedijk-noord 0329 J.S. Gerbrandygemaal GS.jpg 0330 Lange Jerden SV
0326 De Ontginning Nijelamer (2000)
Foto: F. Kabel
0327 Leppedijk-zuid* Akkrum (1991)
Foto: F. Kabel
0328 Leppedijk-noord* Grou (1989)
Foto: F. Kabel
0329 J.S. Gerbrandygemaal* Tersoal
(1968) Foto: F. Kabel
0330 Lange Jerden* Sleat (2001)
Foto: F. Kabel
0331 Groote Warnser en Zuiderpolder SV.jpg 0332 Roordahuizumer Nieuwland GS.jpg 0333 Roordahuizum GS 0334 It Ald Skroet 0335 Greate Krite
0331 Groote Warnser en Zuiderpolder
Bakhuizen (1968) Foto: F. Kabel
0332 Roordahuizumer Nieuwland* Reduzum (1987) Foto: F. Kabel 0333 Roordahuizum* Reduzum (1984)
Foto: F. Kabel
0334 It Ald Skroet Warten (1984)
Foto: F. Kabel
0335 Greate Krite Warten (1988)
Foto: F. Kabel
0336 Groote Noordwolderpolder SV.jpg 0337 Harich GS GFB 0339 Graverijpolder GS GFB
0336 Groote Noordwolderpolder Elahuizen (1965) Foto: F. Kabel 0337 Harich Elahuizen (1965)
Foto: F. Kabel
0338 Donia Burgwerd (1987)
Foto: F. Kabel
0339 Graverijpolder (Nieuw) Sondel
Foto: F. Kabel
(NGS-Nummer is het oude gemaal)
0340 Prinses Margrietkanaal Tjerkgaast (1955)
Foto: F. Kabel
0341 Irnsum GS 0342 Makkum polder 1+2 GS 0343 Pollewei GS 0344 R. Antuma GS GFB
0341 Irnsum* Jirnsum (1968)
Foto: F. Kabel
0342 Makkum polder 1+2 Boazum
(1990) Foto: F. Kabel
0343 Pollewei Tirns (1990)
Foto: F. Kabel
0344 R. Antuma Nijland (1990)
Foto: F. Kabel
0345 Onbekend gemaal Oudebildtzijl
Foto: F. Kabel
0346 Onbekend gemaal GS. GFB 0348 Triplogemaal SV 2009.jpg GFB 0350 Hisse- en Pikemar / nr. 24
0346 Onbekend gemaal Oranjewoud
(1930) Foto: GS gemaal volgens Lex Broere afgebroken rond 1980!
0347 It Mar Heerenveen (1952)
Foto: GS gesloopt
0348 Triplogemaal Katlijk (1971)
Foto: F. Kabel
0349 Louwe Poel* Jutrijp (1980)
Foto: F. Kabel
0350 Hisse- en Pikemar nr. 24 Abbega (1927)
Foto: F. Kabel
0350
0351 Bontebok GS 0352 Tripgemaa 0353 De Mieden Gersloot GS 0354 Fjouwer Kriten 0355 Fourutgang GS
0351 Bontebok* Bontebok (1935)
Foto: E. Raap
0352 Tripgemaal Gersloot
(1876) Foto: F. Kabel
0352 0353 De Mieden Gersloot Gersloot
(1977) Foto: F. Kabel
0354 Fjouwer Kriten* Gersloot (1976)
Foto: F. Kabel
0355 Fourutgang Rottum (1969)
Foto: E. Raap
0356 0357 Kromme Aar 0358 Polder Oudendijk (vh Rylaarsdam) 0359 Tochmaland 0360 Lagenwaardse Polder
0356 De Hemmen Kolummerzwaag
Foto: E. Raap
0357 Kromme Aar Alphen a/d Rijn
(1940) Foto: O. Brinkkemper
0358 Polder Oudendijk* Woubrugge (1967)
Foto: B. Booden
0358 0359 Tochmaland Kollum (1997) (Molen 1893)
Foto: B. Booden
0359

0360 Lagenwaardse Polder* Woubrugge (1981)
Foto: B. Booden

0360
0361 Beabuorren GS 0362 Noorderpolder 0363 Eestrum 0364 Buitenpost-Oosteinde 0365 De Zwemmer
0361 Beabuorren Tjerkwerd (1990)
Foto: F. Kabel
0362 Noorderpolder  Augsbuurt (1994)
Foto: B. Booden
0362 0363 Jistrum Jistrum (2005)
Foto: B. Booden
0363 0364 Buitenpost-Oosteinde Buitenpost (1939)
Foto: B. Booden
0364 0365 De Zwemmer Westergeast (1970)
Foto: B. Booden
0365
0366 Vriezekoopsche Polder GFB GFB 0369 0370
0366 Vriezekoopsche Polder* Vriezekoop (1998)
Foto: B. Booden
0366 0367 Kotenplan Munnekezijl
Gesloopt
0368 Hekje Bregje Hallum (1974)
Foto: F. Kabel
0369 Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer (1915)
Foto J. Stöver
Website gemaal 0370 Echten Veenpolder* Echten (1998)
Foto: F. Kabel
0371 0372 0373 Lemster Polders GS 0374 De Kikkert GS 0375 Dolsterhuizen GS
0371 Oosterzee Oosterzee (1940)
Foto J. Stöver
0372 Stoomgemaal Veenpolder van Echten Echten (1913) Foto J. Stöver 0372 0373 Lemster Polders Easterga (1971)
Foto: L. Broere
0374 De Kikkert* Lemmer (1960)
Foto: F. Kabel
0375 Dolsterhuizen Delfstrahuizen (1980) Foto: F. Kabel
0376 Eastersee streetview 0377 Grote Wierum
0378 Weidum 0379 Mantgum 0380 H.G. Miedema_Swarte Horne S
0376 Eastersee* Oosterzee (1996)
Foto: F. Kabel
0377 Grote Wierum Lytsewierrum (1927) Foto: F. Kabel 0378 Weidum Weidum (2005)
Foto: F. Kabel
0379 Mantgum Mantgum (1920)
Foto: F. Kabel
0380 H.G. Miedema St. Jacobiparochie (1972) Foto: F. Kabel
0381 Ropta GS 0382 Klaailan SV 0383 De Puollen GS 0384 Hoarslan I GS 0385 Marssum SV
0381 Ropta* Pietersbierum (1972) Foto: B. Booden 0381 0382 Klaailan Koarnjum (1972)
Foto: F. Kabel
0383 De Puollen Dronrijp
(1972) Foto: B. Booden
0383 0384 Hoarslan It* Berlicum (1972) Foto: B. Booden 0384 0385 Marssum Marssum (1972) Foto: B. Booden 0385
0386 J.L. Hooglandgemaal 0387 Het Workumer Nieuwland GS.jpg 0388 Groote Wiske Polder SV GFB 0390 Noordermeer Starum GS
0386 J.L. Hooglandgemaal Stavoren (1966) Foto N. Naaktgeboren 0387 Het Workumer Nieuwland Workum (1970) Foto: F. Kabel 0388 Groote Wiske Polder Koudum
(1970) Foto: F. Kabel
0389 Aent Lieuwes Heidenskip (1983)
Foto: F. Kabel
0390 Noordermeer Starum Molkwerum
(1970) Foto: F. Kabel
0391 Oude Zijl 0392 Zijlvest-Oterdum 0393 Spijksterpompen 0394 De Drie Delfzijlen 0395 Fiemel
0391 Oude Zijl Oostwold (1967)
Foto: F. Kabel
0392 Zijlvest-Oterdum Farnsum (1970)
Foto: O. Brinkkemper
0393 Spijksterpompen Spijk (1975)
Foto: F. Kabel
0394 De Drie Delfzijlen Delfzijl (1972)
Foto: F. Kabel
0395 Fiemel Termunten (1997)
Foto J. Stöver
Top
0396 Cremer 397 H.D. Louwes 0398 Nieuwe Robbengat 0399 0400 Folkers
0396 Cremer Termunterzijl (1930)
Foto J. Stöver Website gemaal
0397 H.D. Louwes Zoutkamp (1973)
Foto: F. Kabel
0398 Nieuwe Robbengat Lauwersoog
(1984) Foto: O. Brinkkemper
0399 Noordpolderzijl Usquert (1982)
Foto J. Stöver
0400 Folkers Groningen (1928)
Foto: F. Kabel
         
0401-0500

0401 Onnerpolder

0402 Oostpolder 0403 Rolkepolder 0404 De Waker 0405 De Leine
0401 Onnerpolder* Onnen (1978)
Foto: F. Kabel
0402 Oostpolder Noordlaren (1914)
Foto: J. Stöver
0403 Rolkepolder Foxhol (1994)
Foto: F. Kabel
0404 De Waker Kiel-Windeweer (1968)
Foto: F. Kabel
0405 De Leine Kropswolde (1957)
Foto: F. Kabel
0406 Kielsterpomp 0407_DEZE_De Leest 3503.jpg 0408 Borgercompagnie 0409 HongerigeWolf 0410 De Hoogte
0406 Kielsterpomp Kiel-Windeweer (1991) Foto: F. Kabel 0407 De Leest Zuidbroek (1988)
Foto: O. Brinkkemper
0408 Borgercompagnie Sappemeer (1993) Foto: O. Brinkkemper
0409 Hongerige Wolf Hongerige Wolf (1974) Foto: F. Kabel 0410 De Hoogte Nieuwolda (1892) Foto: F. Kabel 0410
0411 Weerdijk GFB 0413 0414 Westerhorner Molenpolder 0415 De Verbetering
0411 Oostermeenthe Steenwijk (1947)
Foto: F. Kabel
0412 Lieveren Lieveren (1963)
Foto: Luchtfoto
0413 Stoomgemaal Winschoten Winschoten (1878) Foto: O. Brinkkemper Website gemaal 0414 Westerhorner Molenpolder (-) Grijpskerk
Foto: F. Kabel
0415 De Verbetering Hoogkerk (1980)
Foto: F. Kabel
GFB GFB
0418 Oude Riet GFB 0420 Hanckema
0416 Nieuwe Ruigezandsterpolder Zoutkamp (1958) Foto: F. Kabel 0417 Westerdeel Langewold Grootegast (1956) Foto: F. Kabel 0418 Oude Riet Boerakker (1948)
Foto: F. Kabel
0419 De Dijken Tolbert (1953)
gesloopt
0420 Hanckema Zuidhorn (1925) (?)
Foto: O. Brinkkemper
0421 Bombay 0422 Zuiderland Hoop & Verwachting 0423 J.J.J.M. van der Burg 0424 Noorderland Hoop en Verwachting 0425 Zuidhorner Zuiderpolder
0421 Bombay Doezum (1991)
Foto: F. Kabel
0422 Zuiderland Hoop & Verwachting Oldekerk (1991) Foto: O. Brinkkemper 0423 J.J.J.M. van der Burg* Monster (2009)
Foto: B. Booden
0423 0424 Noorderland Hoop en Verwachting Niekerk (1991)
- Foto: O. Brinkkemper
0425 Zuidhorner Zuiderpolder Zuidhorn (1930) (?)
Foto: F. Kabel
0426 Hilmahuistermolenpolder globespotter.jpg 0427 Vereniging Grijpskerk 0428 Kale Weg 0429_DEZE_Grootegastermolenpolder 9604.jpg GFB
0426 Hilmahuistermolenpolder (1830)
Gerkesklooster GS (geen gemaal meer)
0427 Vereniging Grijpskerk Pieterzijl (1935) Foto: F. Kabel 0428 Kale Weg Opende (1935)
Foto: F. Kabel
0429 Grootegastermolenpolder Grootegast (1949) Foto: F. Kabel 0430 Lutjegastermolenpolder Lutjegast (1935) gesloopt
0431 Tolberter Petten 0432 Juursemakluft 0433 Fanerpolder 0434 Vredewold 0435_DEZE_Lagemeeden 8610.jpg
0431 Tolberter Petten Tolbert (1931)
Foto: O. Brinkkemper
0432 Juursemakluft Niezijl (1927 ?)
Foto: F. Kabel
0433 Fanerpolder Briltil (1926)
Foto: F. Kabel
0434 Vredewold Enumawold (1999)
Foto: F. Kabel
0435 Lagemeeden Enumatil
(1924) gesloopt in 2005
0436 Oude Held globespotter 0437 Leek 0438 Diepswal 0439 Jonkersluis 0440 Framsumerpolder
0436 Oude Held Hoogkerk (1951) GS 0437 Leek Leek (1986)
Foto: F. Kabel
0438 Diepswal Leek (-)
Foto: F. Kabel
0439 Jonkersluis Jonkersvaart (-)
Foto: F. Kabel
0440 Framsumerpolder Den Ham (1986) Foto: F. Kabel
0441 Westhornerpolder 0442 Lettelbert 0443_DEZE_Waterwolf 0444 Sebaldebuurstermolenpolder 0445 Dorkwerd
0441 Westhornerpolder Grijpskerk (1999) Foto: F. Kabel
0442 Lettelbert Lettelbert (1956)
Foto: F. Kabel
0443 De Waterwolf Lauwerzijl  (1920)
Foto: F. Kabel
0444 Sebaldebuurstermolenpolder
Sebaldeburen (-) Foto: F. Kabel
0445 Dorkwerd Dorkwerd (1968)
Foto: J. Stöver
0446 Beringe streetview 0447 Helenaveen streetview GFB 0449 Bosgraaf globespotter GFB
0446 Beringe Helden-Beringe (1988)
Foto: O. Brinkkemper
0447 Helenaveen Evertsoord-Sevenum (1989) Foto: O. Brinkkemper 0448 Vulensbeek Echt (1987) GS
Gesloopt
0449 Bosgraaf Born (-)
Foto: J. Brinkkemper
0450 Pletsmolen Nuth (-)
Foto: Molendatabase
GFB 0452 Hagoort GFB 0454 De Steenen Kamer globespotter GFB
0451 Kakkert Schinnen
Geen gemaal op deze locatie
0452 Hagoort Drongelen (1963)
Foto: P. Minkjan
0453 Wilhelminakanaal Lieshout (1993)
Foto: F. Kabel
0454 De Steenen Kamer Berlicum (1968) Foto: F. Kabel 0455 Bleyendijk Boxtel (2004)
Foto: O. Brinkkemper
GFB
0457 Waterhoef 0458 Achterdijk (Polder zestienhoven) 0459 Boerdonkse Aa 0460 Heilkantsespeelweg
0456 Halse Barriere Boxtel
geen gemaal op deze locatie.
0457 Waterhoef (v.m. Stokeind) Moergestel (1968) Foto: O. Brinkkemper 0458 Achterdijk (Polder Zestienhoven)
Rotterdam (1916) Foto: E. Raap
0459 Boerdonkse Aa Erp (-)
Foto: GS
0460 Achtermolen Schipluiden (2023) Foto: L. Broere
0461 Kraaijennest GFB GFB 0464 Oude Prinslandse Polder 0465 Loonse vaart
0461 Kraaijennest Breda (1963)
Foto: O. Brinkkemper
0462 Sambeek Sambeek (1983
Foto: lufo
0463 Sluisgraaf Linden (1991)
Foto: J. Brinkkemper
0464 Oude Prinslandse Polder Dinteloord (1889) Foto: E. Raap 0465 Loonse vaart Drunen (1956)
Foto: O. Brinkkemper
0466 Veluwe 0467 Spankerstraat Esch streetview 0468 Emmer globespotter 0469 De Dintel 0470 Van Sasse
0466 Veluwe Erp (1977)
Foto: GS
0467 Spankerstraat Esch (-)
Foto: J. Brinkkemper
0468 Emmer Etten-Leur (1985)
Foto: L. Broere
0469 De Dintel Fijnaart (-)
Foto: L. Broere
0470 Van Sasse Grave (1928)
Foto: J. Toebast
0471 De Pals globespotter 0472 - Foto: O. Brinkkemper GFB 0475 Hertogsgemaal
0471 De Pals Halsteren (1970)
Foto: O. Brinkkemper
0472 Bossche Broek 's-Hertogenbosch (1929) Foto: O. Brinkkemper 0473 Vlijmense Onderweg Oude Vlijmense Weg 's Hertogenbosch (1935) - Foto: O. Brinkkemper 0474 Hertogsgemaal Maren-Kessel (1864) Foto: O. Brinkkempers 0475 Hertogsgemaal s-Hertogenbosch (1940) Foto: O. Brinkkemper
 
0476 Caners 0477 Gewande GFB 0479 De Aspert 0480 Parallelleiding
0476 Caners Gewande (1933)
Foto: O. Brinkkemper
0477 Gewande Gewande (1979)
Foto: O. Brinkkemper
0478 Afferden
Op locatie geen gemaal gevonden
0479 De Aspert Horssen (1952)
Foto: O. Brinkkemper
0480 Parallelleiding Helvoirt (1963) Bron: BHIC Aan weerszijden van het spoor
0481 Rijksweg 0482 Goirlesedijk globespotter 0483 Ir. de Bruijn 0484 Moerdijk 0485 Schuddebeurs globespotte
0481 Rijksweg Broekleij Helvoirt (1963)
Foto: O. Brinkkemper
0482 Goirlesedijk Hilvarenbeek (1999)
Foto: J. Brinkkemper
0483 Ir. de Bruijn Lage Zwaluwe (1954)Foto: L. Broere 0484 Moerdijk Moerdijk (1956)
Foto: E. Raap
0485 Schuddebeurs Lage Zwaluwe
(1954) Foto: O. Brinkkemper
 
0486 Oud Zonzeel 0487 Hamse Polders 1833 0489 Emilia
0486 Zonzeel's Redding Hoge Zwaluwe
(1916) Foto: O. Brinkkemper
0487 Hamse Polders Hoge Zwaluwe (1967) Foto: O. Brinkkemper 0488 Zonzeel Hoge Zwaluwe (1980) (=1833 Reeweg) 0489 Emilia Hooge Zwaluwe (1966)
Foto: O. Brinkkemper
0490 Vogelenzang Lage Mierde (-)
lufo
GFB 0492 d'Endekweek globespotter GFB 0494 De Goudsbloem globespotter 0495 Malesluis
0491 't Zwartven Lage Mierde (1989) lufo 0492 d'Endekweek Hoeven (1973)
Foto: O. Brinkkemper
0493 Molen Sint Maartenspolder Hoeven (1906) Foto: O. Brinkkemper 0494 De Goudsbloem Hoeven (1972)
Foto: O. Brinkkemper
0495 Malesluis Hoogland (1971) Foto: B. Booden 0495
0496 Putsebaan globespotter 0497 Groenendaal 0498 Tonnekreek GFB 0500 Niervaert
0496 Putsebaan (1986)
Foto: O. Brinkkemper
0497 Groenendaal Hedikhuizen (1964)
Foto: O. Brinkkemper
0498 Tonnekreek* Tonnekreek (1968)
Foto: O. Brinkkemper
0499 Bloemendaal Klundert (1968)
Foto: O. Brinkkemper
0500 Niervaert* Noordschans (1967)
Foto: O. Brinkkemper
           
0501-0600 Winkeldochters Top
0501 0502 Mierlo GFB 0504_Zoute Sluis_globespotter.JPG GFB
0501 't Goor Soerendonk Maarheeze
(1986) Foto: F. Kabel
0502 Mierlo Mierlo (1992)
Foto: F. Kabel
0503 Oirschotseweg Moergestel
Geen locatie bekend
0504 Zoute Sluis Nieuw-Vossemeer
(1967) Foto: O. Brinkkemper
0505 Meierijsebaan Oirschot (-)
Gesloopt
GFB 0507 Horsten globespotter 0508 De Zellebergen globespotter 0509 Heerjansland globespotter 0510 Halle
0506 Stokeind Moergestel (-)
Foto: F. Kabel
0507 Horsten* Den Hout (1971)
Foto: E. Raap
0508 De Zellebergen Oud Gastel (1941) Foto: N. Naaktgeboren 0509 Heerjansland Stampersgat (1948)
Foto: L. Broere
0510 Halle Prinsenbeek (1968)
Foto: P. Minkjan
0511_DEZE_Keizersveer 0512 Dongepolders 0513_Noorderstoomgemaal.jpg 0514 Kleine Wetering globespotter GFB
0511 Keizersveer Raamsdonksveer
(1976) Foto: O. Brinkkemper
0512 Dongepolders Raamsdonksveer
(1901) Foto: O. Brinkkemper
0513 Noorderstoomgemaal Raams-donksveer (1896) Foto: O. Brinkkemper 0514 Kleine Wetering Rosmalen (1974)
Foto: F. Kabel
0515 Zegenwerp St. Michielsgestel (1971) Foto: Lufo
0516 Halder 0517 Halder - Nieuw Herlaer GFB 0519 Halder Oost GFB
0516 Halder Halder (1969)
Foto: O. Brinkkemper
0517 Halder - Nieuw Herlaer Halder (1969) Foto: O. Brinkkemper

0518 Halder West Halder GS
Gesloopt

0519 Halder Oost Halder
Foto: O. Brinkkemper
0520 Kesse 6 Breugel
Foto: F. Kabel
0521 Brooijmans 0522 Leurschans globespotter GFB 0524 Westland streetview GFB
0521 Brooijmans Kruisland (1953)
Foto: P. Minkjan
0522 Leurschans Steenbergen (1987)
Foto: O. Brinkkemper
0523 Hogediep De Heen (1986)
Foto: O. Brinkkemper
0524 Westland Steenbergen (1987)
Foto: O. Brinkkemper
0525 De Ligne Steenbergen (-)
Foto: O. Brinkkemper
0526 Zegge globespotter GFB 0528 De Laak 0529 Schuivenoord 0530 Vugtpolder
0526 Zegge Kruisland (-)
Foto: L. Broere
0527 Binnenpolder van Terheijden (-)
Locatie niet bekend
0528 De Laak Terheijden (1979)
Foto: N. Naaktgeboren
0529 Schuivenoord Terheijden (1980)
Foto: O. Brinkkemper
0530 Vugtpolder* Teteringen (1930)
Foto: E. Raap
0531 Gemaal II in het Wilhelminakanaal streetvi 0532 Leemkuilen GFB 0534 Assisie 0535 Sportparkdreef Valkenswaard
0531 Gemaal II in het Wilhelmina-kanaal  Tilburg (1922)
Foto: O. Brinkkemper
0532 Leemkuilen Udenhout (1988)
Foto: O. Brinkkemper
0533 Kuypers Biezenmortel (1961)
Foto: lufo
0534 Assisie Udenhout (1968)
Foto: O. Brinkkemper
0535 Sportparkdreef Valkenswaard
Valkenswaard Foto: F. Kabel
0536 Potenseind Valkenswaard GFB 0538 Bossche Sloot GFB 0540 Gansoijen
0536 Potenseind Valkenswaard Valkenswaard Foto: N. Naaktgeboren 0537 Stoomgemaal Moerdijk (1858)
Waarschijnlijk gesloopt
0538 Bossche Sloot Vught (1965)
Foto: O. Brinkkemper
0539 Beukenhorst* Vught
Foto: O. Brinkkemper
0540 Gansoijen Waalwijk (1961)
Foto: O. Brinkkemper
? zie ook gemaal 0510
0541 Drie Sluizen 0542 Tydeman 0543 Stoomgemaal Steenbergen 0544 Ruigen Hilsen Polder 0545
0541 Drie Sluizen Nieuwendijk (1902)
Foto: O. Brinkkemper
0542 Tydeman Eemnes (1976)
Foto: O. Brinkkemper
0543 Stoomgemaal Steenbergen (1885) 0544 Ruigen Hilsen Polder Willemstad
(1881) Foto: O. Brinkkemper
0545 Hazen Hoogerheide (1950)
Foto: Paul Minkjan (op gemaal: Halle = 0510)
GFB 0547 Oude Wetering SV 0548 De Drie Polders globespotter 0549 Stoomgemaal 0550 Eendracht
0546 Ruilverkaveling Hoogerheide (1990) Foto: O. Brinkkemper
0547 Oude Wetering (1971)
Foto: F. Kabel
0548 De Drie Polders (1991) GS 0549 Stoomgemaal Torenpolder Zevenbergen (1875) Foto: O. Brinkkemper 0550 De Eendracht Zevenbergen (1946) Foto: O. Brinkkemper
GFB 0552 Den Biggelaar 0553 Oosteinderpoel 0554 Binnengeesterpolder globespotter.jpg 0555 Ons Genoegen wikipedia
0551 Nassaupolder Zevenbergen (1890)
Waarschijnlijk gesloopt
0552 Den Biggelaar Zevenbergen (1954)
Foto: O. Brinkkemper
0553 Oosteinderpoel Aalsmeer (1935)
Foto: B. Booden
0553 0554 Binnengeesterpolder Akersloot (1928)
Gesloopt
1999
554 0555 Stoomgemaal Ons Genoegen* De Woude (1870) Foto: N. Naaktgeboren 555
0556 Grootdammerpolder 0557 Limmen / Akersloot / Gemaal 1879 0558 Klaas Hoorn en Kijfpolder 0559 Rekere Polder 0560
0556 Grootdammerpolder Schoorl (1997)
Foto: E. Raap
0557 Limmen Akersloot (1879)
Foto: O. Brinkkemper
557 0558 Klaas Hoorn en Kijfpolder Akersloot (1921) Foto: B. Booden 0558 0559 Rekere Polder Bergen (1930)
Foto: O. Brinkkemper
0560 Overdie en Achtermeer Alkmaar (1913)
Foto: E. Raap
0561 Dorregeesterpolder 0562 Binnengeesterpolder 0563 Damlander 0564 565 't Leven 2
0561 Dorregeesterpolder Uitgeest (1946) Foto: B. Booden 0562 Binnengeesterpolder Akersloot (1999)
Foto: B. Booden
0562 0563 Damlander Alkmaar (1950)
Foto: B. Booden
0563 0564 Karnemelkspolder West-Knollendam (1947)
gesloopt
0565 Opvolger 't Leven Zaandijk (1966)
Foto: E. Raap
_gfb 0567 Bergermeer 0568 De Zwerver 0569 0570
0566 Oosterzijpolder Alkmaar Boekelermeer Gesloopt 0567 Bergermeer Alkmaar (1920)
Foto: O. Brinkkemper
0567 0568 De Zwerver Krommenie (1919)
Foto: NGS
0569 Boekel Alkmaar (1993)
Foto: E. Raap
0570 Bergermeer Alkmaar (1994
Foto: E. Raap
0571_DEZE_Kamerhop_ERaap_1.jpg 0572 Hulpgemaal Schermer 0573 0574 Kloosterlanden SV 0575 Eelerberg
0571 Kamerhop De Rijp (1973)
Foto: E. Raap (zie ook NH029)
0572 Hulpgemaal IV Schermer Zuidschermer (1929) Foto: E. Raap 572 0573 Kadoelen  Amsterdam (1986)
Foto: B. Booden
0573 0574 Kloosterlanden Deventer (1983)
Foto: E. Raap
0575 Eelerberg Hellendoorn (1997)
Foto: B. Booden
0575
0576 Kloosterzijl SV.jpg 0577 Gemeenschapspolder West 0578 0579 0579
0576 Kloosterzijl Zwartsluis (1995)
Foto: O. Brinkkemper
0577 Gemeenschapspolder West Driemond (1926) gesloopt (niet de molen) 0577 0578 Bijlmer-Zandpad Amsterdam Zuid-Oost (1967)
Foto: E. Raap
0579 Zuid Bijlmer Amsterdam Zuid-Oost (1972)
Foto: B. Booden
0579 0580 Holendrecht en Bullewijker Polder (1937)
Foto: E. Raap (zie ook 1656)
0580
0581 Bovenkerkerpolder Nesserlaan 0582 0583 0584 0585_0176_DEZE_DeRondeHoep1+2_ERaap.jpg
0581 Bovenkerkerpolder Nes a/d Amstel (1974)
Foto: B. Booden
0581 0582 Nieuwe Bullewijk Ouderkerk a/d Amstel (1975)
Foto: E. Raap
0583 Middelpolder Amstelveen (1878)
Foto: B. Booden
0583 0584 Noorderlegmeer (1926)
Uithoorn. Zie ook 2025
Foto: Oostindie Architecten
0584 0585 De Ronde Hoep Ouderkerk a/d Amstel (1913) Foto: E. Raap 0585
0586 Grootslag 0587 0588 Wijdenes Spaans streetview GFB
0590 LQ gemaal v.d. Zijpe
0586 Grootslag* Andijk (1974)
Foto: N. Naaktgeboren
0587 Grootslag I Andijk (1871) Foto: N. Naaktgeboren 0587 0588 Wijdenes Spaans Anna Paulowna (1873) Foto: E. Raap 0589 De Dijken Boerakker (1953)
Gesloopt
0590 LQ gemaal v.d. Zijpe Burgervlotbrug Foto: E. Raap
0591 J.C. de Leeuw streetview 0592 Balgdijk streetview 0593 0594 Jacobus Bouman 0595 Dijkgraaf W. de Boer
0591 J.C. de Leeuw
Anna Paulowna (1846)
Foto: E. Raap
0591 0592 Balgdijk Breezand (1989)
Foto: E. Raap
0593 Wouter Sluis West Beemster
(1971) Foto: E. Raap
0594 Jacobus Bouman Oosthuizen (1962) Foto: E. Raap 0595 Dijkgraaf W. de Boer Spijkerboor
(1990) Foto: E. Raap
0596_DEZE_PolderDeBeesmter 0597 Defensiegemaal Bergen 0598 Sluispolder 0599 De Helsdeur 0600
0596 Polder De Beemster
Noordbeemster (1885)
Foto: E. Raap
0596 0597 Defensiegemaal Bergen* Bergen
(1939) Foto: B. Booden
0597 0598 Sluispolder* Alkmaar (1950)
Foto: E. Raap
0599 De Helsdeur* Den Helder (1972)
Foto: N. Naaktgeboren
0600 Diemerpolder Diemen (1926)
Foto: E. Raap
         
0601-0700 WinkeldochtersTop
0601 0602 GFB 0604 GFB
0601 Portengen Duivendrecht (1977)
Foto: E. Raap
0602 Papelant Weesp (1993)
Foto: E. Raap
0603 Onbekend gemaal Diemen (1934) gesloopt?   0604 Overdiemerpolder Diemen (1940)
Foto: E. Raap
0605 Kolfschoten Volendam (1931) gesloopt
0606_DEZE_Zuidpolder 0607 Onbekend gemaal 0608 0609 0610
0606 Zuidpolder Edam (1875) Foto: B. Booden 0606 0607 Onbekend gemaal
Egmond a/d Hoef (1930)
Foto: B. Booden denk niet dat dit een gemaal is)
0608 Egmondermeer Egmond a/d Hoef
(1988) Foto: E. Raap
0609 Hollands Ankeveense Polder Ankeveen (1932? (te nieuw))
Foto: E. Raap
0610 De Boonacker / Eilandspolder De Rijp (1873) Foto: E. Raap 0610
0612 Halfweg 0613 Zuid Spaarndammer 0614 Houtrakpolder 0615 Rottepolder
0611 Starnmeer Starnmeer (1990)
Foto: E. Raap
0612 Halfweg Amsterdam (1977) Foto: B. Booden 0612 0613 Zuid Spaarndammer Velzen-Zuid (1960)
Foto: B. Booden
0613 0614 Houtrakpolder Halfweg (1936)
Foto: B. Booden
0614 0615 Rottepolder Halfweg (1923)
Foto: B. Booden
0615
0616 Stoomgemaal Halfweg 0617 Hempolder 0618 Debbemeer 0619 Grebpolder 0620 Woudmeer streetview
0616 Stoomgemaal Halfweg (1853)
Foto: B. Booden
0616 0617 Hempolder Warmenhuizen (1968)
Foto: N. Naaktgeboren
0618 Debbemeer Warmenhuizen (1970)
Foto: E. Raap
0619 Grebpolder* Warmenhuizen (2000)
Foto: E. Raap
0620 Woudmeer* Dirkshorn (1960)
Foto: N. Naaktgeboren
GFB 0622 Schagerwaard (nieuw) streetview. 0623 Huygendijk / Heerhugowaard 0624 Valkkoog 0625 Westerend
0621 Schagerwaard* (oud) Dirkshorn (1879)
Foto: N. Naaktgeboren
621 0622 Schagerwaard (nieuw) Dirkshorn (1992)
Foto: N. Naaktgeboren
0623 Huygendijk Heerhugowaard (1993)
Foto: B. Booden
0623 0624 Valkkoog St. Maarten (1995)
Foto: N. Naaktgeboren
0625 Westerend St. Maarten
Foto: N. Naaktgeboren
0626 Slootgaard - Waarland streetview GFB 0628 0629 Stoomgemaal Haarlem 0630 De Cruquius
0626 Slootgaard - Waarland Warmenhuizen (1950) Foto: E. Raap 0627 De Kampen* Warmenhuizen (1969) Foto: N. Naaktgeboren 0628 Spaarndam Spaarndam (1844)
Foto: B. Booden
0628 0629 Stoomgemaal Haarlem (1895) Foto: B. Booden 0629 0630 De Cruquis Cruquius (1849) Foto: B. Booden 0630
0631 De Leeghwater 0632 0633 Vereenigde Binnenpolder 0634 Inlaagpolder 0635 Bolstra
0631 De Leeghwater
Buitenkaag (1846)
Foto: B. Booden
0631 0632 Lijnden Lijnden (1848)
Foto: B. Booden
0632 0633 Vereenigde Binnenpolder Haarlemmer-liede (1968) Foto: B. Booden 0633 0634 Inlaagpolder
Spaarndam (1879)
Foto: B. Booden
0634 0635 Bolstra* Oude Meer (1990)
Foto: B. Booden
0635
0636 Museumgemaal Huygendijk 0637 Veenhuizen (Oud) streetview 0638 Veenhuizen (nieuw) streetview 0639 Maalwater 0640 Hilversumse Ondermeent
0636 Museumgemaal Huygendijk Heerhugo-waard (1877) Foto: B. Booden 636 0637 Veenhuizen (Oud) Heerhugowaard (1934)
Foto: E. Raap
0638 Veenhuizen (nieuw) Heerhugowaard (1989)
Foto: E. Raap
0639 Maalwater Heiloo
(1915) (molen)
Foto: E. Raap
0639

0640 Hilversumse Ondermeent Hilversum (1926) Foto: B. Booden

0640
0641 Laapersveld GFB 643-1.jpg 0644 Westerkogge GFB
0641 Laapersveld Hilversum (1919) Foto: J. Stöver 0642 's-Gravelandse Vaart
Geen gemaal aangetroffen
0643 Oosterpolder Hoorn (1953)
Zelfde locatie als 1252 Oosterpolder diesel
Foto: N. Naaktgeboren
0644 Westerkogge Hoorn (1874)
Foto: E. Raap
0644 0645 Geestmerambacht Oudkarspel (1968) Zelfde locatie als 0649 Diepsmeer / Wagenweg
 
0646 Oosterdel 0647 Dergmeerpolder streetview GFB 0649 Diepsmeer Wagenweg. 0650 Moorsmeer streetview
0646 Oosterdel Zuid-Scharwoude (1975)
Foto: E. Raap
0647 Dergmeerpolder Oudkarspel (1969)
Foto: E. Raap
0648 Kerkmeerpolder Oudkarspel
Op deze locatie is een windmolenpark verrezen en geen gemaal meer te vinden
0649 Diepsmeer Wagenweg.
Foto: E. Raap (Bij NGS een heel ander gemaal)
0650 Moorsmeer* Oudkarspel (1969)
Foto: E. Raap
0651 Speketer streetview GFB 0653 0654 Noordpolder Beoosten Muiden 0655 Zuidpolder beoosten Muiden
0651 Speketer* Oudkarspel-Waarland (1959)
Foto: N. Naaktgeboren
0652 Eecen Oudkarspel (1963)
Foto: NGS
0653 Vier Noorder Koggen Medemblik (1868)
Foto: P. Geelen
653 0654 Noordpolder Beoosten Muiden (NGS-jaartal kan niet kloppen, te modern)
Foto: O. Brinkkemper
0655 Zuidpolder beoosten Muiden
(NGS-jaartal kan niet kloppen, te modern)
Foto: O. Brinkkemper
0656 Stoomgemaal 0657 B.O.B.M 0658 Katerhals GFB 0660
0656 Stoomgemaal De Machine Muiderberg (1883)
Foto: O. Brinkkemper
0657 B.O.B.M Naarden (1985)
Foto: NGS
0658 Katerhals Garrelsweer (1985)
Foto: F. Kabel
0659 Sluis Hengelo (1933)
Foto: F. Kabel
0660 Horstermeer (1925)
Foto: E. Raap
0660
0661 0662 Slootsluis globespotter 0663 0664 Slikven streetview 0665 Hooglandspolder streetview
0661 Spiegelpolder Nederhorst den Berg (1974) Foto: E. Raap 0662 Slootsluis* Wieringerwerf (1996)
Foto: E. Raap
0663 Hoekvaart Wieringerwerf (1996)
Foto: E. Raap
0664 Slikven Barsingerhorn (1992)
Foto: N. Naaktgeboren
0665 Hooglandspolder* Barsingerhorn
(1992) Foto: N. Naaktgeboren
   
0666 Kaag-en Schrinkkaagpolder streetview GFB 0668 0669 Weerepolder globespotter 0670
0666 Kaag-en Schrinkkaagpolder* Barsingerhorn (1992) Foto: E. Raap 0667 Schrinkkaag Kolhorn (1951) gesloopt 0668 De Leyen (Bij NGS een heel ander gemaal) Foto: E. Raap 0669 Weerepolder Lutjewinkel (1932)
Foto: N. Naaktgeboren
0670 Oosterpolder Nieuwe-Niedorp (1950) Foto: E. Raap
0671 Nederlandse Polder globespotter 0672 Schagerkogge (1927) streetview GFB 0674 Weerepolder streetview GFB
0671 Nederlandse Polder* Winkel (1991) Foto: E. Raap 0672 Schagerkogge* Kolhorn (1927)
Foto: E. Raap
0673 Stoomgemaal Lutjewinkel gesloopt 0674 Weerepolder Lutjewinkel (1912)
Foto: E. Raap
0675 P. v.d. Sterr Wieringerwaard (1927) (nieuwe is:0756)
 
0676 K. Breebaart Jzn. streetview GFB 0678 Bennemeer streetview 0679 Berkmeer Niet gebruikt
0676 K. Breebaart Jzn. Kolhorn (1976)
Foto: E. Raap
0677 Scheltinga Winterberg Kolhorn (1941) Foto: E. Raap 0678 Bennemeer Twisk (1925)
Foto: N. Naaktgeboren
0679 Berkmeer* Obdam (1989)
Foto: O. Brinkkemper
0680 
 
0681 0682 0683 Stedelijk gebied Purmer SV 0684 0685
0681 Zeevang Kwadijk (1879) Foto: E. Raap 681 0682 De Koog Purmerend (1975)
Foto: O. Brinkkemper
0683 Stedelijk gebied Purmer (1982)
Gesloopt in 2016 en vervangen door een nieuw, gelijknamig gemaal.
0684 Purmer Noord Purmer (1877)
Foto: E. Raap
0684 0685 De Gors Purmerend (1877)
Foto: O. Brinkkemper
0686 De Snevert streetview 0687 't Wad Globespotter 0688 Noordeindermeer 0689 0690 Emma
0686 De Snevert* Schagen (1995)
Foto: E. Raap
0687 't Wad Schagen (1990)
Foto: E. Raap
0688 Noordeindermeer Grootschermer (1900) Foto: E. Raap 0689 Wilhelmina* Schermerhorn (1928)
Foto: E. Raap
689 0690 Emma Grootschermer (1928)
Foto: E. Raap
690
 
  0692 Juliana 0693 Aagtdorperpolder 0694 Dijkmanshuizen streetview 0695
Niet gebruikt 0692 Juliana Driehuizen (1928)
Foto: E. Raap
692 0693 Aagtdorperpolder Schoorl (1930)
Foto: E. Raap
0694 Dijkmanshuizen Oudeschild (1940)
Foto: N. Naaktgeboren
0695 Eierland De Cocksdorp (1933)
Foto: N. Naaktgeboren
0695
Top
0696 Het Noorden 0697 Krassekeet streetview 0698 0699 De Schans streetview GFB
0696 Het Noorden Oosterend (1940)
Foto: N. Naaktgeboren
0697 Krassekeet Oosterend (1980)
Foto: N. Naaktgeboren
0698 Sammerspolder Nieuw Heiloo (2005 )Foto: O. Brinkkemper 0699 De Schans Oudeschild (1940)
Foto: N. Naaktgeboren
0700 Ruw Olie gemaal De Waal Gesloopt Geen overige info
Foto: Internet