Foto: De Parel

Stoomgemaal De Parel
Het derde gemaal in de polder Assendelft is de Parel. Een vervanger van molen De Paarl die in 1890 de Veenpolder had drooggemaakt en in vlammen was opgegaan. Dit oorspronkelijke stoomgemaal werd in 1948 geelektrificeerd. De vijzel met een capaciteit van 33 m3/min bemaalt de Veenpolder (ca. 230 ha, -3,60 NAP) en loost op de polder Assendelft.

  Terug naar vorige pagina

 1412 Stoomgemaal De Parel

Plaats  Assendelft
Bouwjaar  1879
Gemaalnummer  1412
Architect(en)  W.C.& K. de Wit
Bouwstijl  
Aandrijving  Stoom, vijzel
Monumentnummer  
Polder  Veenpolder
Gesloopt  Ja
Adres  Vaardijk, Assendelft
Coördinaten  N 52 26 46.9, E 4 45 15.9

Eerst stond op deze plek een molen. Over deze molen is helaas weinig bekend.
Hij werd in 1849 gebouwd en bemaalde de Veenpolder van Assendelft, welke in 1804 was ontstaan, door onttrekking aan de Assendelver zuidpoider.
Deze Veenpolder had een apart polderbestuur.
De molen was bijzonder groot en had een vlucht van ongeveer 29 meter.
Op 8 juni 1880 sloeg de bliksem raak en werd een roed en het kruirad vernield.
In 1883 brandt de molen tot de grond toe af.
Het polderbestuur van de Veenpolder besluit tot de bouw van een stoomgemaal. Dit stuit weer op verzet van het polderbestuur van de Assendelver Zuidpolder die bang zijn dat het gemaal 'de Landbouw' de grotere hoeveelheid water niet kan verzetten.
Het gemaaltje is er toch gekomen.
Het werd gebouwd op de fundering van de molen, de waterlopen bleven dienstdoen en de naam van de molen ging over op het gemaal.
In 2001 is alles gesloopt en vervangen door een nieuw gemaal.

Bron: Bovenstaande informatie is grotendeels ontleend aan het boekje 'Tussen Kil en Twiske* van j. de Boer en aan de website van R. Couwenhoven www.duizendzaansemolens.nl. (website is niet veilig)