Wikipedia :
Lijst van Watertorens in NederlandAfgebeelde watertorens 684
Waarvan nog bestaand 304
en inmiddels gesloopt 380
Voorjaar 2024

Tilburg > Leerlooierij
Sluis Tramwegtoren
Alphen ad Rijn > Spoor
Hoenderloo > Deelerwoud
Arnhem > Petersburg

Kortenhoef Tuinderstoren
Gouda Spoortoren

Rijswijk > Huys te Nieuburch
Susteren > Spooremplacement
Veghel > Pompstation
Rhenen > Hoogwaterreservoir
Kampen > BK-fabriek
Amsterdam > Westerdok
Rotterdam > 1e Petroleumhaven
Stavoren > Spooremplacement

Waar van toepassing zijn luchtfoto's van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie geplaatst.

De Nederlandse Watertorenstichting heeft zowel een wepagina als een facebookpagina:

Facebook
Internet

Waar geen eigen beeldmateriaal beschikbaar is is gebruik gemaakt van Wikipedia en bronnen van derden. In die gevallen wordt verwezen naar deze bronnen. Wel heb ik besloten de foto's van particulieren waar auteursrechten op rusten te verwijderen.
Van prentbriefkaarten wordt verwezen naar de bron. Over het algemeen zijn prentbriefkaarten rechtenvrij.
Weergegeven teksten zijn gebaseerd op algemene feitenbronnen.


Deze site is ontwikkeld voor weergave op een desktop PC. De site is niet responsive


Van mijn eigen foto's behoud ik mij het auteursrecht voor. Wel mag iedereen ze met bronvermelding gebruiken voor niet-commerciŽle doeleinden