Wikipedia :
Lijst van Watertorens in NederlandAfgebeelde watertorens 664
Waarvan nog bestaand 303
en inmiddels gesloopt 361

Deze site is in rust. Er zijn ongetwijfeld nog meer watertorens, maar die opsporen wordt tijdrovend. Wat ik nog tegenkom zal ik toevoegen.Wel zal ik van tijd tot tijd nieuw fotomateriaal toevoegen. Een hoop doorverwijslinks werken niet meer. In dat geval dient de link als bronverwijzing opgevat te worden.

April - juli 2022
Foto's toegevoegd
Algemeen onderhoud: A t/m Z bijgewerkt

Okt. 2022: Soesterberg toegevoegd


De Nederlandse Watertorenstichting heeft zowel een wepagina als een facebookpagina:

Facebook
Internet

Waar geen eigen beeldmateriaal beschikbaar is is gebruik gemaakt van Wikipedia en bronnen van derden. In die gevallen wordt verwezen naar deze bronnen. Wel heb ik besloten de foto's van particulieren waar auteursrechten op rusten te verwijderen.
Van prentbriefkaarten wordt verwezen naar de bron. Over het algemeen zijn prentbriefkaarten rechtenvrij.
Weergegeven teksten zijn gebaseerd op algemene feitenbronnen.


Deze site is ontwikkeld voor weergave op een desktop PC. De site is niet responsive


Van mijn eigen foto's behoud ik mij het auteursrecht voor. Wel mag iedereen ze met bronvermelding gebruiken voor niet-commerciŽle doeleinden