Wikipedia :
Lijst van Watertorens in NederlandAfgebeelde watertorens 671
Waarvan nog bestaand 302
en inmiddels gesloopt 369

Voorjaar 2024

Tilburg Leerlooierij toegevoegd
Sluis Tramwegtoren toegevoegd


Feb. 2024: Schaesberg=Simpelveld
Mrt 2024: Kortenhoef Tuinderstoren
Gouda Spoortoren

 

De Nederlandse Watertorenstichting heeft zowel een wepagina als een facebookpagina:

Facebook
Internet

Waar geen eigen beeldmateriaal beschikbaar is is gebruik gemaakt van Wikipedia en bronnen van derden. In die gevallen wordt verwezen naar deze bronnen. Wel heb ik besloten de foto's van particulieren waar auteursrechten op rusten te verwijderen.
Van prentbriefkaarten wordt verwezen naar de bron. Over het algemeen zijn prentbriefkaarten rechtenvrij.
Weergegeven teksten zijn gebaseerd op algemene feitenbronnen.


Deze site is ontwikkeld voor weergave op een desktop PC. De site is niet responsive


Van mijn eigen foto's behoud ik mij het auteursrecht voor. Wel mag iedereen ze met bronvermelding gebruiken voor niet-commerciŽle doeleinden