BERGAMBACHT - De karakteristieke watertoren aan de Dijklaan is binnenkort eigendom van de gemeente Bergambacht. Eigenaar Oasen wil dolgraag van de toren af, omdat deze niet meer van belang is voor het waterleidingbedrijf.

Voor het symbolische bedrag van een euro verwisselt de toren van eigenaar. De omliggende grond kost 115.000 euro, waarop de gemeente vijftien parkeerplaatsen aan wil leggen voor de Dijklaanbewoners. Een aantal jaren eerder probeerde Oasen al in samenwerking met de gemeente Bergambacht de toren aan de man te brengen. Een commissie van gemeenteraadsleden boog zich in 2008 al over een vijftal biedingen en plannen, die potentiële kopers inbrachten. 

Het realiseren van acht jongerenappartementen en een penthouse inclusief bergingen en parkeren en een urnenmuur werden afgewezen. Een bezoekerscentrum, die de Stichting Krimpenerwaard voor ogen had, kwam ook niet van de grond. De SK diende een plan in voor de ombouw van de watertoren tot bezoekerscentrum ten behoeve van bewoners en bezoekers van de Krimpenerwaard. In dit plan zou de watertoren niet alleen informatiepunt zijn voor recreatie en toerisme maar ook verzamel- en expositiepunt voor alle goede dingen die de Krimpenerwaard voortbrengt op het gebied van economie en cultuur.

Momenteel staat het rijksmonument - sinds 1988 - te wachten op een herbestemming. De nieuwe gebruiker mag vanwege de status van het monument geen grote veranderingen aan de toren doorvoeren. De watertoren is ontworpen door architect P.D. Stuurman en is gebouwd in 1937. 

De toren heeft een hoogte van 40 meter en een waterreservoir van 360 m³. De grond rondom de toren heeft een oppervlakte van ongeveer 3000 m2. Op het terrein van de Dijklaan heeft Oasen nog wel enkele winputten en een dienstwoning liggen. Deze blijven in eigendom van het drinkwaterbedrijf, dat ook gebruik wil blijven maken van de toegangsweg.

“Op dit moment worden intern nog enkele kleine juridische zaken afgehandeld met Oasen", vertelt burgemeester Arie van Erk. ,,Daarna komt een werkgroep bij elkaar die zich buigt over de bestemming. Bewoning in het beeldbepalende pand voor Bergambacht heeft niet de voorkeur. De bedoeling is dat het invullen van de bestemming budgettair neutraal geschiedt. Als iemand nu al een idee heeft, dan kan die persoon meteen contact opnemen met ons. Wij staan open voor alles."

 

Bron: dichtbij.nl

11 februari 2012