Kilweg
WT209
ef
of
fd

Info :

Wikipedia

Locatie in 1936
Google street view

Begin bouw watertoren

Ontstaan waterleidingbedrijf
Visser en Smit