In het gebied Heerenveen was in de late jaren '20
behoefte aan een tweede toren. In mei 1927 vervaardigde
architect C. J. Wierda te Heerenveen de bestektekening voor de kleine toren die slechts 150 m3 water kon bevatten. Wierda van wie ontwerpen van woonhuizen, boerderijen, kantoren en zelfs een molen bekend zijn, maakte in februari 1944 een plan voor de verandering van er met de dichtgezette ramen nog minder de pompinrichting en een uitbreiding met een aantrekkelijk op. kantoorgebouw van het heerenveense complex.
Het kwam niet tot uitvoering. De jouster toren, bestaande uit een betonskelet dat met gele baksteen ingevuld is, werd in 1956 "grondig
gerestaureerd". De restauratie was om technische redenen noodzakelijk; de weinig fraaie toren werd er met de dichtgezette ramen nog minder aantrekkelijk op.

Ontleend aan "Watertorens in Friesland"