topo
 
Deel uit de topografische kaart van 2020 met daarop aangegeven de watertoren Bron: topotijdreis.nl