Neckardreef 40 - watertoren

Inleiding

WATERTOREN uit 1934, ontworpen door J. Pateer in Amsterdamse Schoolstijl, gelegen in park De Watertoren in Overvecht-Zuid, gebouwd in het kader van een werkgelegenheidsproject aan de zuidwestzijde van de Neckardreef.


Omschrijving

Achtzijdige watertoren, uitgevoerd met reservoirdragend betonskelet met een gevelommanteling van metselwerk met betonnen detaillering. De toren is ruim 49 meter hoog, versmalt na ruim 30 meter en wordt gedekt met een koperen koepeldak. Aan vier zijden zijn smalle sleufvensters aangebracht, zowel in de onderste geleding als in de smallere bovenste geleding. De tussenliggende vier zijden met gemetselde steunberen over de gehele hoogte. Behoudens de gevel met ingang zijn alle zijden begane gronds bezet met dichtgemetselde dubbele vensters. De ingang ligt terug in de gevel, heeft onder meer een betonnen luifel en een stalen deur. Boven de luifel is een betonnen plaat met de letters "D.N.W.U": Drinkwaterleiding Noord-West Utrecht. De koepel heeft door oxidatie een groene kleur. De toren bezit bescheiden typerende Amsterdamse School siermetselwerk, onder meer in de betonnen detaillering aan de vensters en de rondgemetselde muurtjes bij de ingang.


Waardering

WATERTOREN van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde vanwege de zorgvuldige vormgeving in Amsterdamse Schoolstijl. Voorts vanwege de cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere functie en van belang vanwege de stedenbouwkundige waarde door de beeldbepalende ligging en als landmark.

Bron: Rijkdsdienst voor het Cultureel Erfgoed