1  
171. Schilderij van Dirk Breed, gemaakt naar een oude foto van de watertoren uit 1885 van Vlaardingen.  
Bron: Monumenten van Bedrijf en Techniek. Pag. 216