Inleiding

Vrijstaand WOONHUIS uit 1889-1894, evenwijdig aan de Zeisterweg gelegen en hoofdonderdeel van het complex De Viersprong. 


Omschrijving 

Het vrijstaande woonhuis van twee bouwlagen met souterrain en een samengesteld zadeldak is in baksteen opgetrokken vanuit een T-vormige plattegrond. Het evenwijdig aan de Zeisterweg gelegen zuidelijke zadeldak wordt doorsneden door het noordelijke zadeldak, dat met de nokrichting evenwijdig aan de Doornseweg ligt. In de zuidoostelijke oksel van de T bevindt zich een drie bouwlagen hoge, ronde toren met een achthoekige opbouw.

De gevels worden horizontaal geleed door uitgemetselde muizentandlijsten. De kopse gevels zijn uitgevoerd als trapgevels met ezelsruggen. De daken zijn gedekt met gesmoorde tuiles du Nord. De rechtgesloten vensters onder strek, segmentboog of veelpassig spaarveld bevatten houten schuif- en vaste ramen.

De drieassige, symmetrische zuidgevel heeft in het midden een Vlaamse gevel met trapgevel en steekkap. Over de gehele breedte bevindt zich een veranda met balkon met op de verdieping in het midden balkondeuren en aan weerszijden een schuifvenster. Op de begane grond bevindt zich een openslaande deur naar het terras. De oostgevel heeft op iedere verdieping drie smalle vensters onder veelpassig spaarveld en in de top een venster onder rondboogvormig boogveld.

De traptoren annex watertoren bevat aan de zuidoostzijde per bouwlaag een schuifvenster onder segmentboogvormig boogveld en in de derde laag smalle hoge vensters. In de eerste laag is een cartouche met de naam 'De Viersprong' ingemetseld. De toren heeft gemetselde sierlijsten en een gemetselde trans in siermetselwerk met onder meer een rondboogfries en een groen geglazuurde afdekking. In de top is een waterreservoir ingebouwd met een inhoud van 3000 liter. Naast de toren, in de smalle tussenbouw die aansluit op de zuidgevel is de hoofdingang geplaatst.

Het grotendeels bewaarde interieur bevat bijzondere elementen en vertrekken, zoals de salon. 


Waardering 

Het woonhuis, hoofdgebouw van het complex De Viersprong is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als uitwendig gaaf bewaard voorbeeld van een woonhuis met trap- en watertoren uit het einde van de negentiende eeuw in de trant van een middeleeuws kasteel, vanwege de karakteristieke hoofdvorm, alsmede vanwege de historisch-functionele relatie met het koetshuis.

Het huis heeft landschappelijke waarde vanwege het karakteristieke silhouet en de beeldbepalende ligging nabij de kruising van de Zeisterweg en de Doornseweg.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed