Terug naar vorige pagina

 
H.P.N. Halbertsma
Hidde Petrus Nicolaas Halbertsma (1853-1929) studeerde werktuigbouwkunde in Duitsland, onder andere bij prof. Intze in Aken aan de K├Ânigliche Polytechnische Schule, en aan een gelijknamige school te Hannover. Daar legde hij in 1875 'mit sehr gutem Erlolge' zijn ingenieursexamen af. Hij kreeg werk bij de aanleg van de waterleiding in Hannover. Dat is bepalend geweest voor zijn specialisatie in de aanleg van waterleidingen. Toen in 1880 de aanleg voltooid was, sloeg hij een aanbod van een hoogleraarschap In Hannover af.

Hij ging wel in op het aanbod van de in die tijd in Duitsland zeer bekende specialist op waterleidinggebied B. Salbach om zijn assistent ter plaatse bij de aanleg van de door hem te ontwerpen waterleiding van Groningen te worden. Daarna vestigde hij zich als ingenieur te Rotterdam. In 1881 kreeg hij opdracht de waterleiding van Schiedam aan te leggen. Later werkte hij gelijktijdig ook aan die te Arnhem en te Vlaardingen, waar de eerste door hem ontworpen watertoren verrees. Daar introduceerde hij de kort daarvoor door zijn leermeester Intze bedachte reservoirvorm in Nederland toen er in Duitsland nog maar enkele torens met een dergelijk reservoir gebouwd waren.
Voor het ontwerp van de buitenzijde riep hij meestal de hulp van een architect in. In 1888 verhuisde hij naar Leeuwarden, waar hij de waterleiding aanlegde, en in 1889 naar Den Haag. Daar werd hij in 1901 gekozen in de gemeenteraad. Behalve bij de aanleg van waterleidingen was hij ook betrokken bij de bouw van een groot stoomgemaal te Medemblik (1891) en de aanleg van de tramlijn van Nijmegen naar Berg en Dal (1891). In 1899 ondernam hij een studiereis naar de V.S., waar hij ook waterleidingen bestudeerde. Eind 1902 verliet hij Nederland omdat hij benoemd was tot directeur van de gemeentelijke water-, gas- en electriciteitsbedrijven van Wiesbaden in Duitsland.

Na acht jaar kwam hij terug in Nederland en vestigde zich in Uurecht. Hij was van 1911 tot 1917 technisch directeur van de MABEG (Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven) te Utrecht. Via deze maatschappij was hij betrokken bij de bouw van watertorens te Roosendaal en Scherpenisse. In vakkringen genoot hij grote bekendheid.

Verheul Dzn. verzorgde de aankleding van het exterieur van drie van zijn watertorens te Schiedam, Leeuwarden en Nieuwer-Amstel.